สมัครตัวแทน

เกี่ยวกับเมืองไทย

บริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และเป็นอันดับ 1 ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ

ความมั่นคงและแข็งแกร่ง

 • บริษัทก่อตั้งมามากกว่า 60 ปี
 • ได้รับรางวัลการบริหารงานดีเด่น 5 ปี
 • เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ
 • มีสาขารองรับทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง
 • แบบประกันรองรับทุกกลุ่มลูกค้ากว่า 100 แบบ
 • การบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ
 • ได้รับการยอมรับในภาพลักษณ์ที่ดีเลิศ
 • พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ค่านายหน้าปีแรกและปีต่ออายุ (สร้างได้ไม่มีขีดจำกัด)
 • โบนัสรายปี
 • โบนัสส่งเสริมการขาย
 • สวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
 • รางวัลการแข่งขัน
 • การท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ฟรี ! การฝึกอบรมเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
 • อิสระในการบริหารเวลา ความคิด อนาคต ความมั่นคง

พิเศษ!!! สำหรับตัวแทนใหม่ มีเงินส่งเสริมตามโครงสร้าง และเงื่อนไขของบริษัท

พร้อมมีรายชื่อลูกค้าใหม่ ส่งให้ได้เพื่อให้บริการกับลูกค้า (เมื่อสอบผ่าน และผ่านการอบรมเรียบร้อย)

มีการอบรม สอนงาน อย่างจริงจัง มั่นใจได้ว่าท่านสามารถทำได้แน่นอน

***************************************

ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพด้วยการเป็นที่ปรึกษาและการวางแผนให้ลูกค้า (MAGENTA)

มีโครงสร้างเงินเดือนสนับสนุนระหว่างร่วมโครงการ 15,000 - 50,000 บาทต่อเดือน

***************************************

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ งานแสดงความยินดี และรางวัลการท่องเที่ยวทัศนศึกษาต่างประเทศ