แบบประกัน

  ทางเลือกในการส่งต่อความมั่นคั่งจากรุ่นสู่รุ่น

  เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่

  การเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

  ประกันสุขภาพลูกน้อย เด็กเล็ก

  เพราะครอบครัว คือ คนสำคัญของคุณ

  เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

  รับเงินคืนตลอดสัญญา ครอบครัวอุ่นใจ

  รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 มีเงินคืน

  เก๋าสุดคุ้ม ดูแลครบ ทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ

  เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)

  ความคุ้มครองได้ตามใจ

  เมืองไทยคุ้มรักษ์

  ต่อยอดสวัสดิการ

  เมืองไทย ข้าราชการสุขสันต์

  LOVE HAS NO GENDER

  LOVE HAS NO GENDER เพราะทุกความรักเท่าเทียม

  แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้

  เจ็บ ป่วย มีเงินชดเชยรายวัน