แบบประกัน

  จ่ายค่ารักษาตามจริงสูงสุด 100,000,000 บาท

  Elite Health อีลิทเฮลท์

  ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาล ส่วนเกินสิทธ์

  เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

  จ่ายค่ารักษาตามจริงสูงสุด 5,000,000 บาท

  Smart Health เหมาจ่ายค่ารักษา

  ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงจ่ายสูงสุด 200%

  โรคร้ายแรง ยิ้มสู้โรคร้าย

  ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

  โรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์

  รับความคุ้มครองเบาหวาน

  โรคร้าย เบาหวาน เบาใจ