แบบประกัน

  อยากให้คนไทยมีประกันภัย 200 บาทต่อปี

  ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย

  ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง 100,000 บาท ความคุ้มครองสูง ให้สูงถึง 4,000,000 บาท

  ประกันอุบัติเหตุ

  ไม่เคลมครบทุก 3 ปี รับเบี้ยปีที่ 3 คืน

  PA Return Cash

  P.A. Family (แบบครอบครัว)

  P.A. Family (แบบครอบครัว)

  PA Extreme

  PA Extreme