แบบประกัน

  เงินฝากระยะสั้น 36 เดือน IRR 2.20%

  ฝากระยะสั้น โดนใจ 3/2

  ผลตอบแทนสูงสุด IRR 3.00%

  เมืองไทยซุปเปอร์ กู๊ด 12/5

  สมาร์ท เซฟเวอร์ 5/1 IRR 2.44%

  ฝากระยะสั้น 5/1