ประกันชีวิตควบการลงทุน mOne

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานของกองทุน

อายุรับประกัน 1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 99 ปี

เบี้ยประกันภัย รายเดือน 2,000 บาท, ราย 3 เดือน 6,000 บาท, ราย 6 เดือน 10,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประเภทกองทุนผู้จัดการกองทุนผลตอบแทนย้อนหลัง
3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่ต้นปี
ตราสารหนี้K Corporate Bond*2.7%2.32%3.25%0.98%3.25%
Benchmark คือ เกณฑ์มาตราฐานตราสารหนี้ทั่วไป4.73%4.44%3.30%1.25%3.30%
กองทุนผสมK Lifestyle 25000.98%0.51%1.59%3.12%1.59%
Benchmark คือ (General 94% + SET6%) changed on May 24, 20130.35%0.51%1.49%2.60%1.49%
K Lifestyle 25102.44%-0.78%0.16%2.96%0.16%
Benchmark คิอ (General 81% + SET19%) changed on May 24, 20130.22%-0.72%0.28%2.95%0.28%
K Lifestyle 25204.07%-0.36%0.18%4.07%0.18%
Benchmark คือ General 71% + SET29%) changed on May 24, 2013-0.35%-2.44%-1.49%2.41%-1.49%
K Lifestyle 25304.45%-1.29%-0.96%3.90%-0.96%
Benchmark คือ (General 61% + SET39%) changed on May 24, 2013-0.92%-4.13%-3.25%1.85%-3.25%
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นK Valued Stock-7.54%-14.40%-15.91%-2.91%-15.91%
Krungsri Dividend Stock-5.40%-13.59%-14.22%-6.10%-14.22%
Aberdeen Growth Fund-2.50%-10.19%-12.70%-0.50%-12.70%
Aberdeen Siam Leaders Fund-3.01%-11.42%-13.97%-1.92%-13.97%
Aberdeen Small Cap Fund1.65%-2.16%-1.28%6.85%-1.28%
Benchmark คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์-4.52%-14.39%-14.00%-7.47%-14.00%
K Flexible Equity2.81%-7.54%-7.70%2.19%-7.70%
Benchmark คือ Average Benchmark (General & SET)-1.66%-6.31%-5.53%0.84%-5.53%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศK China Equity7.64%-16.44%2.34%8.32%2.34%
Benchmark คือ MSCI China Capped 10% Index (N) adjusted by hedging cost against currency risk.4.28%-16.61%-1.45%5.12%-1.45%
K USA Equity10.77%7.30%12.99%18.94%12.99%
Benchmark คือ S&P 500 Index US Adjust Hedging Cost7.79%2.38%2.62%16.50%2.62%
K-Europe Equity9.84%2.82%15.96%n/a15.96%
Benchmark คือ 75% of S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost6.45%0.53%13.62%9.23%13.62%
K GLOBE4.56%2.89%7.57%38.55%7.57%
Benchmark คือ MSCI All Country World4.56%1.45%4.92%39.43%4.92%
K Global Healthcare Equity Fund6.92%-5.64%4.23%n/a4.23%
Benchmark คือ 75% of MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging7.89%-0.23%10.10%n/a10.10%
K Japan Equity Fund10.55%-5.41%10.73%n/a10.73%
Benchmark คือ 75% of Tokyo Stock Exchange 1st Section(TOPIX)(TR) adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging9.67%-2.15%15.76%n/a15.76%
Aberdeen Asia Pacific Equity1.33%-8.72%-6.85%-0.69%-6.85%
Benchmark คือ ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN CR3.78%-7.91%-3.38%1.21%-3.38%
กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกK Gold-4.61%-8.42%-8.99%-12.25%-8.99%
Benchmark คือ LBMA Gold Price Index Adjust Hedging Cost-4.81%-8.25%-8.5%-12.41%-8.5%

ที่มา: บลจ. กสิกรไทย บลจ. กรุงศรี และ บลจ. อเบอร์ดีน
หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต