บำนาญ รีไทร์เมนท์ พลัส 60

รายละเอียดเพิ่มเติม

%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

วางแผนเกษียณ เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เมื่อพูดถึงชีวิตวัยเกษียณแล้ว คุณลองนึกภาพชีวิตวัยเกษียณของตัวเองดูสิคะ ว่าจะเป็นอย่างไร เช่น เกษียณไปแล้วจะเลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ ทำไร่ ทำสวน ทำขนม หรือออกเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน เป็นต้น นั่นเท่ากับว่าคุณได้วางเป้าหมายการใช้ชีวิตในบั้นปลายสุดท้ายแล้ว ว่าจะเป็นอย่างไร สุขสบายแค่ไหน ตั้งแต่ ณ ปัจจุบันนี้ การเกษียณจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว จริง ๆ แล้วการเกษียณอายุ เป็นสิ่งที่คุณต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวเลยทีเดียว ซึ่งการวางแผนเพื่อที่จะใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้

คำถามนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในความคิดของคุณเลยด้วยซ้ำ ยิ่งเป็นวัยรุ่นวัยเริ่มต้นทำงานยิ่งลืมไปได้เลย ว่าเราควรจะเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่เมื่อไหร่ จริง ๆ แล้วนั้นคุณควรจะวางเป้าหมายชีวิตวัยเกษียณอย่างคร่าว ๆ ไว้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำงานใหม่ ๆ เพื่อที่คุณจะได้มีเป้าหมายในการวางแผนชีวิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของคุณ โดยอาจจะปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาบ้าง ซึ่งเป้าหมายการเกษียณของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากัน อย่างบางคนอาจจะตั้งเป้าเกษียณอายุไว้ เมื่อมีอายุ 45 ปี 50 ปี 55 ปี หรือ 60 ปี อันนี้ก็แล้วแต่คุณจะวางแผนเอาไว้ แต่สุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้องเข้าสู่ช่วงชีวิตที่เป็นวัยชราหรือวัยเกษียณกันทั้งนั้น

ดังนั้น การวางแผนไว้ก่อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญประการแรก ๆ เพื่อจะได้เตรียมแผนชีวิตให้ดี และไม่มีปัญหาในบั้นปลายของชีวิตนั่นเอง สำหรับขั้นตอนการวางแผนเกษียณนั้น คุณควรจะเริ่มวางแผนตามช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของแต่ละคน ซึ่งแนะนำว่าคุณควรจะวางแผนเกษียณตั้งแต่ที่อายุยังน้อย เพื่อที่จะได้มีเวลาทำตามแผนได้ตามเป้าหมายที่ต้องการมากยิ่งขึ้น

ควร วางแผนเกษียณ เมื่อใด?

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ

เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51